Logo InfraPlus
Logo Erkend Leerbedrijf

NAP hoogtemerken, Bunschoten

Voor de Gemeente Bunschoten heeft Infra Plus in 2010 het gehele NAP-hoogtemerkennet hersteld en gemeten. De meting betreft een aaneengesloten doorgaande waterpassing. Het eindproduct betreft een NAP-bouten boekje en de implementatie in een GIS (geografisch informatie systeem).