Logo InfraPlus
Logo Erkend Leerbedrijf

Veenendaal, De Salamander II

Infra Plus heeft  de bouw- en woonrijp voorbereiding van  “De Salamander II” te Veenendaal uitgevoerd.  De werkzaamheden bestonden uit: inventarisatie, hoogte- en situatiemeting, nutscoördinatie, rioleringsplan, afvoer regenwater via maaiveld en wadi’s, geluidswal, aansluiting op de Rondweg-West/ N233, besteksvoorbereiding, aanbesteding en ondersteuning tijdens de uitvoering. Daarnaast zijn er diverse uitzetwerkzaamheden verricht t.b.v. de nutsbedrijven, assen van de wegen en contouren rooiwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Overveen projectontwikkeling in samenwerking met de gemeente Veenendaal.