Logo InfraPlus
Logo Erkend Leerbedrijf

Splitsing vooraf

Met name bij nieuwbouwprojecten komt het voor dat één groot perceel wordt opgedeeld in meerdere percelen (van weiland naar bouwpercelen). Door het uitvoeren van een splitsing vooraf kan ten tijde van de officiële perceelsoverdracht de overdrachtprocedure versneld worden. Infra Plus Landmeetkunde kan de nodige inmeet- en uitzetwerkzaamheden, inclusief de voorbereiding en de verwerkingen conform de Kadasternorm, voor u verzorgen.