Logo InfraPlus
Logo Erkend Leerbedrijf

Peilen van binnenwateren

Door het meten van dwars- en lengteprofielen wordt een inzichtelijk beeld verkregen van een binnenwater. De ingemeten profielen worden voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals  voor leggerkaarten, in- en uitpeilen van sliblagen, herprofileringen. De gewenste profiel informatie stemmen wij met u af.  Het bepalen van volumes en/ of maatgevende doorstroomprofielen kan door ons worden verzorgd.