Logo InfraPlus
Logo Erkend Leerbedrijf

Hoogtemeting (DTM)


Veelal voeren wij hoogtemetingen uit welke resulteren in een digitaal terreinmodel (DTM). De reden van een hoogtemeting is om de (bestaande) nul-situatie, de situatie na ontgravingen en de eindsituatie inzichtelijk te krijgen, zodat tijdens het project hoeveelheden bepaald kunnen worden. De hoogtemeting is ook zeer aan te raden voor ontwerpprocessen en kan gebruikt worden als onderlegger in het ontwerpproces van een hoogteplan.