Logo InfraPlus
Logo Erkend Leerbedrijf

Groensector

Het inmeten van bestaande groenstructuren, bomen en terreinsituaties geeft een goed beeld van de situatie. De ingewonnen gegevens kunnen worden voorzien van extra informatie, zoals stamdiameter en kruinprojectie. Richting de uitvoering kunnen wij bijvoorbeeld markeren welke waardevolle elementen of bomen gehandhaafd moeten worden.