Logo InfraPlus
Logo Erkend Leerbedrijf

Grensreconstructie

Onduidelijkheden over de ligging van de kadastrale grens? Bij een grensreconstructie wordt de kadastrale grens uitgezet met de oorspronkelijke meetgegevens zoals deze bij het Kadaster bekend zijn. Voorafgaande de grensreconstructie worden de originele veldwerken opgevraagd bij het Kadaster waarna deze digitaal gekarteerd en omgezet worden naar een uitzetbestand.