Logo InfraPlus
Logo Erkend Leerbedrijf

Bestekken

Een volmaakt bestek bestaat niet, het blijft tenslotte mensenwerk. Toch dient een bestek zo nauwkeurig mogelijk te worden opgesteld.

Het dient immers om een project technisch en financieel goed te laten verlopen binnen de vooraf gestelde kaders.

Een bestek is een contractdocument. Deze worden door ons opgesteld op basis van de RAW-systematiek. Bij bepaalde projecten kan ook worden volstaan met een programma van eisen of een werkomschrijving.

Hierin denken wij graag met u mee.